Priopćenje za javnost Dubrovačke Libertas stranke – u osnivanju od 30.01.2013.

O spornim projektima urbanizacije Srđa i izgradnje HE Ombla

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, u skladu sa svojim načelima sadržanim u predloženoj programskoj deklaraciji buduće stranke, pozdravlja i podržava inicijativu da se građanima Dubrovnika omogući da putem referenduma neposredno odluče o sadržaju i površinama sportskih igrališta i rekreativnih površina, te smještajnih i drugih objekata i njihovoj funkciji na platou Srđa.

Referendumsko odlučivanje o bitnim odlukama je demokratsko pravo građana koje u istinskoj demokraciji građani imaju pravo i trebaju koristiti, a pitanje buduće izgradnje igrališta za golf i urbanizacije Srđa je nedvojbeno pitanje od bitne životne važnosti za sve građane Dubrovnika.

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, u skladu sa svojim načelima sadržanim u predloženoj programskoj deklaraciji buduće stranke, nije protiv igrališta za golf i drugih sportskih i rekreativnih sadržaja na platou Srđa, pa ni protiv prave mjere smještajnih i drugih objekata u funkciji sportskih i rekreativnih sadržaja, ali je protiv tzv. apartmanizacije platoa Srđa, tj. sadašnjeg predloženog koncepta gdje su igrališta za golf i drugi sportski i rekreativni sadržaji na platou Srđa samo paravan za besramnu apartmanizaciju i urbanizaciju (vile, hoteli i apartmani) platoa Srđa, od koje bi najveće koristi imali uglavnom samo investitori i građevinari, te sadašnji vlasnici zemljišta na Srđu, a Grad i građani bi ostali bez nekih trajnih vrijednosti ili bi te vrijednosti bile ozbiljno ugrožene ili bitno umanjene. Pri tom prvenstveno mislimo na zaštitu vrijednosti prirode, izvorišta i vodotoka pitke vode, te ekološku ravnotežu i zaštitu.

Kao što podržavamo inicijativu da se putem referenduma odluči o prijedlogu izgradnje igrališta za golf i urbanizaciji platoa Srđa, Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, isto tako predlaže da se putem referenduma odluči i o drugom za Dubrovnik i sve građane Dubrovnika bitnom, a spornom, projektu izgradnje podzemne hidroelektrane na Ombli.

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, se, u skladu sa svojim načelima sadržanim u predloženoj programskoj deklaraciji buduće stranke, protivi planiranoj izgradnji podzemne hidroelektrane na Ombli kao visokorizičnom projektu kojim bi se ozbiljno ugrozio ili mogao ugroziti dragocjeni i najvažniji izvor pitke vode na području Grada Dubrovnika i čitava ekološka i prirodna ravnoteža u Rijeci dubrovačkoj.

Dužni smo prema našim precima, a još više prema našim potomcima sačuvati neprocjenljive vrijednosti prostora, prirode, izvorišta pitke vode i okoliša u Dubrovniku i Dubrovačkoj regiji, a to neće biti moguće ako u planiranoj izgradnji na platou Srđa izgubimo onu famoznu dubrovačku mjeru i sklad, ili ako u slučaju planirane izgradnje HE Ombla zaboravimo na stoljetno iskustvo o nestalnosti i nesigurnosti dragocjenih izvorišta pitke vode na kraškom terenu.

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju
http://www.facebook.com/dubrovackalibertas.stranka
E-mail: info@dls-dubrovnik.com

Odgovori