Dubrovnik je uhićen u “Schengenski zatvor” zbog neodgovornosti Hrvatske vlade!

U Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Aktu o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju pojam regije u dijelu koji bi bio interesantan za građane Dubrovačke regije se spominje samo na dva mjesta.

Prvo u čl. 8. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji …, gdje se navodi da će Hrvatska u Odboru regija imati 9 članova, iz čega logički proizlazi da bi Hrvatska u budućnosti trebala biti podijeljena na 9 administrativnih regija, ali koje bi to bile regije to se nigdje ne navodi.

Dok se u Prilogu VI.: Ruralni razvoj (iz članka 35. stavka 2. Akta o pristupanju) kao podregije (što god to značilo) spominju: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija te Srednja i Južna Dalmacija, gdje se ovo Južna Dalmacija očito odnosi na Dubrovačku regiju.

U čl. 43. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji … se spominje tzv. “Neumski koridor” i izlazno – ulazne skraćene deklaracije …

A u čl. 4. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji se navodi da će se granični “Schengenski protokol” početi primjenjivati već od dana pristupanja Hrvatske u EU (1. srpnja 2013.), doduše ne odmah u cijelosti.

U svakom slučaju već iz površnog čitanja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji … je razvidno da će se Dubrovačka regija već od 1. srpnja 2013. naći u nezavidnom i nepovoljnom graničnom, prometnom i gospodarskom položaju, zbog nepostojanja teritorijalne veze s matičnom državom i obveze primjene “Schengenskog protokola”, te neodgovornosti Vlade RH, koja u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji nije dogovorila odgovarajuće izuzetke i kompenzacije za Dubrovačku regiju, kao što su to uradile druge europske države u odnosu na svoje teritorije u udaljenom i/ili nepovoljnom položaju u odnosu na središnji državni teritorij.

Ivica Ban, Dubrovnik

Odgovori