Posebni porezni i carinski status Dubrovačke regije unutar Republike Hrvatske i Europske unije – II.

Zbog zemljopisnog položaja Dubrovačke regije, te zbog njene teritorijalne nepovezanosti i prometne izoliranosti od Hrvatske, kao matične države, Vlada Republike Hrvatske bi kao kompenzaciju dok se kvalitetno ne riješe navedena pitanja i s njima povezane prometno-gospodarske, carinsko-granične i druge poteškoće, umjesto bajki o rješavanju prometne i teritorijalne izoliranosti Dubrovačke regije od preostalog dijela Hrvatske, koridorom kroz Neum i/ili megatrajektima, trebala za Dubrovačku regiju što prije predložiti slijedeće porezne i carinske beneficije:

  1. Vlada RH bi što prije trebala ispregovarati s Vijećem EU da se Dubrovačku regiju izuzme od primjene schengenskih graničnih i carinskih protokola, kako je to urađeno za neke druge Dubrovačkoj regiji slične eksklave drugih država članica Europske unije, dok se izgradnjom Pelješkog mosta i/ili ulaskom Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ne riješi problem Dubrovačke regije s schengenskom granicom prema matičnoj državi.
  2. Dubrovačka regija treba postati slobodna ekonomska i carinska zona u okviru Republike Hrvatske s posebnim carinskim, deviznim, vanjskotrgovačkim i poreznim povlasticama i olakšicama.
  3. Za robu smještenu, rabljenu ili potrošenu u Dubrovačkoj regiji, kao slobodnoj carinskoj zoni, ne bi se trebala naplaćivati carina (državna pristojba) na uvoz i izvoz.
  4. Porez na dodanu vrijednost – PDV (državni porez) bi se trebao obračunavati po smanjenoj općoj stopi od 10% (koja se u RH već primjenjuje kao snižena stopa za veći broj proizvoda i usluga).
  5. Porez na dobit (državni porez) bi se trebao naplaćivati po stopi od 50% od propisane porezne stope (sada su za područja od posebne državne skrbi na području Dubrovačke regije te olakšice uz određene uvjete 25%, 75% ili 85%, ali se te olakšice postupno ukidaju od ulaska RH u EU – 1.07.2013. do 31.12.2013.g.).
  6. Porez na dohodak (zajednički porez) za obveznike koji obavljaju samostalne djelatnosti bi se trebao naplaćivati također po stopi od 50% od propisane porezne stope (sada su za područja od posebne državne skrbi na području Dubrovačke regije te olakšice uz određene uvjete 75% – za treću skupinu i 25% za drugu skupinu, ali se te olakšice ukidaju 31.12.2014.g.).
  7. Porez na promet nekretnina (zajednički porez) ne bi trebali plaćati građani koji stječu nekretnine koje se nalaze na području Dubrovačke regije, ako imaju ili prijavljuju prebivalište na tom području (sada se za područja od posebne državne skrbi na području Dubrovačke regije ne plaća ovaj porez, i veoma je važno da to tako i ostane kako bi građani mogli riješiti i uknjižiti svoje neuknjižene nekretnine bez plaćanja tog poreza).

Formiranjem “slobodne ekonomske zone” na području Dubrovačke regije, koja bi raznim poreznim i drugim olakšicama privlačila ulagače, čime bi se potakao rast cijeloga hrvatskog gospodarstva, Republika Hrvatska ne bi ništa izgubila na poreznim prihodima, dapače oni bi se kroz povećanje investicija, izvoza i zaposlenosti, zbog nižih poreznih stopa na području Dubrovačke regije, u ukupno prikupljenoj sumi sigurno i povećali.

Ivica Ban, Dubrovnik

Odgovori