(Pred)izborne dubrovačke dvojbe

Glasovati protiv dosad vladajućih i/ili birati “manje zlo” ili odlučivati sami o svojoj sudbini ?!

Za stvaranje i učvršćivanje doživljavanja politike i političkih stranaka kao nečega “prljavog” čime se pošteni i pametni ljudi ne trebaju baviti, najzaslužniji su baš nepošteni, korumpirani i nesposobni političari, koji na taj način osiguravaju, da se bez prave konkurencije i izbora, politikom i političkim strankama bave samo oni, i onda preko izbora na kojima se nema koga birati zbog programa i časnih imena, nego samo glasovati za “manje zlo”, ili glasovati protiv dotad vladajućih, takvi nepošteni, korumpirani i nesposobni političari nama svima vladaju …

Stoga, ako kao politički misleći građani želimo vidjeti stvarne promjene i pomake na bolje u društvu to objektivno možemo učiniti ili tome bar doprinijeti jedino ako se organiziramo u neku političku inicijativu (političku stranku ili kandidacijsku listu grupe birača), jer sve drugo je samo pusta nada da nas profesionalni političari neće opet prevariti i iznevjeriti i nakon izbora nametati nam propise i odluke koji su prvenstveno u njihovom privatnom i/ili stranačkom interesu, ili u interesu njihovih sponzora i pokrovitelja.

S tim u vezi, na regionalnom dubrovačkom planu trebalo bi bar pokušati osnovati regionalnu političku stranku koju bi pokrenuli i činili ljudi koji nisu profesionalni političari već prvenstveno pošteni i moralni obični građani koji vole ovaj naš Grad i njegovu regiju i žele nešto učiniti ili bar pokušati učiniti na poboljšanju života u Gradu i regiji i koji smatraju da bavljenje politikom mora biti isključivo motivirano željom za javnom, općom dobrobiti, dakle koji se zalažu za sve ono što realno ne možemo očekivati od niti jedne od do sada postojećih političkih opcija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom planu.

Kad sam na tom tragu pisao prijedloge programskih i statutarnih akata jedne takve nove regionalne stranke http://dls-dubrovnik.com/ , nastojao sam da u njih ugradim sva ona dosad iznevjerena očekivanja običnih građana koji vole ovaj naš Grad i njegovu regiju i žele nešto učiniti ili bar pokušati učiniti na poboljšanju života u Gradu i regiji.

Ako se želi stvarna promjena u političkom razmišljanju i djelovanju onda bi programski i statutarni akti nove regionalne stranke trebali baštiniti dosadašnja najbolja politička iskustva i praksu od Dubrovačke Republike do uspješnih suvremenih svjetskih demokracija.

Najveći problem i prepreka koji ja vidim na putu osnivanja ovako zamišljene stranke je sadašnje već dugogodišnje doživljavanje politike i političkih stranka kao nečega “prljavog” čime se pošteni i pametni ljudi ne trebaju baviti, što onda logički rezultira da se politikom i političkim strankama bave i onda preko izbora nama svima vladaju uglavnom nepošteni, korumpirani i nesposobni političari.

Pa ipak, lokalna građanska inicijativa “Srđ je naš” je najbolji dokaz da se ljude može zainteresirati i za neku javnu političku akciju od šireg javnog interesa, dakle da postoji interes i volja baviti se javnim poslovima i interesima, ali isto tako i dokaz da takve i slične inicijative bez institucionalne političke podrške kroz političke stranke koje participiraju u vlasti, realno malo što mogu postići, posebno ne na duži rok.

O tome koliko će još vremena trebati proteći da građani organizirani kroz razno razne građanske udruge i inicijative, koji se zalažu za donošenje određenih političkih odluka od šireg javnog interesa, i drugi zasad neorganizirani građani, koji su nezadovoljni načinom kako se upravlja našim Gradom, prihvate da se realno za neke učinkovite političke promjene mogu izboriti samo kroz parlamentarno (skupštinski) zastupljenu političku stranku ili stranke koje će zastupati njihove stavove, ovisiti će i mogućnost, te brzina i kvaliteta osnivanja jedne po pristupu, načinu i sadržaju Dubrovniku i Dubrovačkoj regiji zaista potrebne nove (regionalne) političke stranke.

Ivica Ban, Dubrovnik

Odgovori