Povijesne hrvatske regije

Hrvatski grbGrb Grada Dubrovnika i Dubrovačke Republike   Iz pisma jednog prijatelja Dubrovnika:

“Najlogičniji, najjednostavniji i najpravedniji raspored 5 regija u Hrvatskoj je onaj koji već stoji na hrvatskom grbu. Ako su na njemu još odavno konsenzusom dogovoreni simboli naših glavnih regija, čemu sada razbijati glavu novim raspravama? Po tome, ne bismo poštivali nasu svetinju, hrvatski grb! Naime, na hrvatskom grbu su redom simboli: – središnja Hrvatska – Dubrovnik (teritorij bivše Dubrovačke Republike) – Dalmacija – Istra – Slavonija Time sto su Dalmacija i Dubrovnik posebno zastupljeni na hrvatskom grbu, daju vam za pravo da tražite da Dubrovnik bude središte za sebe i odlučuje ubuduće o mnogim pitanjima, da samostalno traži novac za projekte iz fondova Europske unije, itd. i tsl.. Jer, ako nije tako, zašto onda Dubrovnik nije “utopljen“ u Dalmaciju? Ovo vam je najbolji dokaz i argument u borbi da vam Split ne bude središte. Nadam se da sam pomogao, jer slične strahove ima i Istra da će joj Rijeka biti središte. Gledajte hrvatski grb, na njemu se lijepo sve vidi i Hrvatska ubuduće treba biti upravo tako regionalno organizirana.”.

Ovome se nema što dodati, osim da u nekoj budućoj regionalnoj podjeli Dubrovačka regija i Dubrovčani moraju izboriti i zadržati svoju regionalnu posebnost, a hoće li drugih regija osim Dubrovačke regije biti više (ili manje) od onih preostalih četiri (Središnja Hrvatska, Dalmacija, Istra i Slavonija) iz krune hrvatskog grba je stvar referendumske odluke i opredjeljenja stanovnika tih budućih hrvatskih regija. Tuđe poštujemo, ali svoju tradiciju i povijesna prava i poštujemo i nikome ne damo!

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1990_12_55_1067.html

Odgovori