Arhiva kategorije: Nekategorizirano

Posebni porezni i carinski status Dubrovačke regije unutar Republike Hrvatske i Europske unije – II.

Zbog zemljopisnog položaja Dubrovačke regije, te zbog njene teritorijalne nepovezanosti i prometne izoliranosti od Hrvatske, kao matične države, Vlada Republike Hrvatske bi kao kompenzaciju dok se kvalitetno ne riješe navedena pitanja i s njima povezane prometno-gospodarske, carinsko-granične i druge poteškoće, umjesto bajki o rješavanju prometne i teritorijalne izoliranosti Dubrovačke regije od preostalog dijela Hrvatske, koridorom kroz Neum i/ili megatrajektima, trebala za Dubrovačku regiju što prije predložiti slijedeće porezne i carinske beneficije:

  1. Vlada RH bi što prije trebala ispregovarati s Vijećem EU da se Dubrovačku regiju izuzme od primjene schengenskih graničnih i carinskih protokola, kako je to urađeno za neke druge Dubrovačkoj regiji slične eksklave drugih država članica Europske unije, dok se izgradnjom Pelješkog mosta i/ili ulaskom Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ne riješi problem Dubrovačke regije s schengenskom granicom prema matičnoj državi.
  2. Dubrovačka regija treba postati slobodna ekonomska i carinska zona u okviru Republike Hrvatske s posebnim carinskim, deviznim, vanjskotrgovačkim i poreznim povlasticama i olakšicama.
  3. Za robu smještenu, rabljenu ili potrošenu u Dubrovačkoj regiji, kao slobodnoj carinskoj zoni, ne bi se trebala naplaćivati carina (državna pristojba) na uvoz i izvoz.
  4. Porez na dodanu vrijednost – PDV (državni porez) bi se trebao obračunavati po smanjenoj općoj stopi od 10% (koja se u RH već primjenjuje kao snižena stopa za veći broj proizvoda i usluga).
  5. Porez na dobit (državni porez) bi se trebao naplaćivati po stopi od 50% od propisane porezne stope (sada su za područja od posebne državne skrbi na području Dubrovačke regije te olakšice uz određene uvjete 25%, 75% ili 85%, ali se te olakšice postupno ukidaju od ulaska RH u EU – 1.07.2013. do 31.12.2013.g.).
  6. Porez na dohodak (zajednički porez) za obveznike koji obavljaju samostalne djelatnosti bi se trebao naplaćivati također po stopi od 50% od propisane porezne stope (sada su za područja od posebne državne skrbi na području Dubrovačke regije te olakšice uz određene uvjete 75% – za treću skupinu i 25% za drugu skupinu, ali se te olakšice ukidaju 31.12.2014.g.).
  7. Porez na promet nekretnina (zajednički porez) ne bi trebali plaćati građani koji stječu nekretnine koje se nalaze na području Dubrovačke regije, ako imaju ili prijavljuju prebivalište na tom području (sada se za područja od posebne državne skrbi na području Dubrovačke regije ne plaća ovaj porez, i veoma je važno da to tako i ostane kako bi građani mogli riješiti i uknjižiti svoje neuknjižene nekretnine bez plaćanja tog poreza).

Formiranjem “slobodne ekonomske zone” na području Dubrovačke regije, koja bi raznim poreznim i drugim olakšicama privlačila ulagače, čime bi se potakao rast cijeloga hrvatskog gospodarstva, Republika Hrvatska ne bi ništa izgubila na poreznim prihodima, dapače oni bi se kroz povećanje investicija, izvoza i zaposlenosti, zbog nižih poreznih stopa na području Dubrovačke regije, u ukupno prikupljenoj sumi sigurno i povećali.

Ivica Ban, Dubrovnik

Posebni porezni i carinski status Dubrovačke regije unutar Republike Hrvatske i Europske unije

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, saborski zastupnici i političke stranke i inicijative s područja Dubrovačke regije, bi trebali od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora što prije zatražiti da Dubrovačka regija, kao kompenzaciju zbog svoje teritorijalne nepovezanosti i prometne izoliranosti od matične države i s time povezanih prometno-gospodarskih, carinsko-graničnih i drugih poteškoća, u zakonodavstvu Republike Hrvatske, pa onda i u zakonodavstvu Europske unije, dobije poseban fiskalni status, te da bude izuzeta od primjene schengenskih graničnih i carinskih protokola.

Kao kompenzaciju za navedene prometno-gospodarske i carinsko-granične probleme Dubrovačka regija trebala bi tražiti niže poreze, a posebno niži PDV, npr. PDV ne viši od 10%, što je za 2% viša stopa PDV-a od one koju ima Švicarska (8%), a da se uopće ne spominje Liechtenstein sa stopom PDV-a od 7%, Andorra sa stopom PDV-a od 4%, ili San Marino i Vatikan, bez PDV-a.

Dubrovačka regija, posebno treba tražiti naprijed navedene porezne olakšice u svijetlu činjenice da se od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013.g. pa do najkasnije 31. prosinca 2014.g., a vjerojatno i puno ranije, ukidaju sve dosadašnje porezne povlastice i oslobođenja (poreza na dobit, dohodak i na promet nekretnina) koje su uživali gospodarski subjekti i građani Dubrovačke regije na područjima od posebne državne skrbi, a istovremeno im se drastično pogoršavaju uvjeti života i privređivanja zbog uvođenja dvostruke (“tvrde”) schengenske granice prema matičnoj državi.

Odobravanjem nižih poreznih stopa Dubrovačkoj regiji, Republika Hrvatska ne bi ništa izgubila na poreznim prihodima, dapače oni bi se kroz povećanje investicija, izvoza i zaposlenosti zbog nižih poreznih stopa na području Dubrovačke regije u ukupno prikupljenoj sumi sigurno povećali, pa bi Hrvatska od svoje Dubrovačke regije u konačnici ubirala veći ukupni porez nego do sada, a riješila bi se tereta i brige oko regionalnog razvoja Dubrovačke regije, koja bi na navedeni način mogla u cijelosti preuzeti brigu o svom budućem gospodarskom rastu i razvoju, razvijati sebe i svojim razvojem i prihodima u budućnosti i više doprinositi razvoju i napretku Hrvatske kao svoje matične države.

Nadalje, zbog skorašnje odvojenosti Dubrovačke regije od Hrvatske, kao matične države, dvostrukom (“tvrdom”) schengenskom granicom, s jedne strane, te brojnih rođačkih veza stanovnika Dubrovačke regije, kao i imanja Dubrovčana na području Hercegovačko-neretvanske županije u susjednoj Federaciji Bosne i Hercegovine, s druge strane, stanovnicima Dubrovačke regije nikako ne odgovara uvođenje schengenskih graničnih i carinskih protokola na postojećim graničnim prijelazima prema susjednoj Federaciji BiH, te zatvaranje sada postojećih malograničnih prijelaza prema susjednim općinama Neum i Ravno u Federaciji BiH.
Zbog naprijed navedenih razloga Dubrovačkoj regiji i Dubrovčanima je interes zadržavanje sadašnje tzv. “meke” granice i sadašnjeg sustava granično-carinskog nadzora prema Federaciji BiH.

Stoga bi također trebalo tražiti da se Dubrovačka regija u dogovoru Vlade RH i Europske unije izuzme od primjene schengenskih graničnih i carinskih protokola, kako je to urađeno za neke druge Dubrovačkoj regiji slične eksklave drugih država članica EU, npr. za: otok Helgoland (Njemačka), teritorij Büsingen (Njemačka), Ceutu (Španjolska), Melillu (Španjolska), Livigno (Italija), Campione (Italija), talijanske vode Luganskog jezera (Italija).

Dakle, stanovnici Dubrovačke regije samo traže od Vlade RH i Europske unije da se njihov položaj i uvjeti života i privređivanja bitno ne pogoršaju nakon skorašnjeg ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, nego da se po mogućnosti malo i poboljšaju.

Ivica Ban, Dubrovnik

Priopćenje za javnost Dubrovačke Libertas stranke – u osnivanju od 30.01.2013.

O spornim projektima urbanizacije Srđa i izgradnje HE Ombla

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, u skladu sa svojim načelima sadržanim u predloženoj programskoj deklaraciji buduće stranke, pozdravlja i podržava inicijativu da se građanima Dubrovnika omogući da putem referenduma neposredno odluče o sadržaju i površinama sportskih igrališta i rekreativnih površina, te smještajnih i drugih objekata i njihovoj funkciji na platou Srđa.

Referendumsko odlučivanje o bitnim odlukama je demokratsko pravo građana koje u istinskoj demokraciji građani imaju pravo i trebaju koristiti, a pitanje buduće izgradnje igrališta za golf i urbanizacije Srđa je nedvojbeno pitanje od bitne životne važnosti za sve građane Dubrovnika.

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, u skladu sa svojim načelima sadržanim u predloženoj programskoj deklaraciji buduće stranke, nije protiv igrališta za golf i drugih sportskih i rekreativnih sadržaja na platou Srđa, pa ni protiv prave mjere smještajnih i drugih objekata u funkciji sportskih i rekreativnih sadržaja, ali je protiv tzv. apartmanizacije platoa Srđa, tj. sadašnjeg predloženog koncepta gdje su igrališta za golf i drugi sportski i rekreativni sadržaji na platou Srđa samo paravan za besramnu apartmanizaciju i urbanizaciju (vile, hoteli i apartmani) platoa Srđa, od koje bi najveće koristi imali uglavnom samo investitori i građevinari, te sadašnji vlasnici zemljišta na Srđu, a Grad i građani bi ostali bez nekih trajnih vrijednosti ili bi te vrijednosti bile ozbiljno ugrožene ili bitno umanjene. Pri tom prvenstveno mislimo na zaštitu vrijednosti prirode, izvorišta i vodotoka pitke vode, te ekološku ravnotežu i zaštitu.

Kao što podržavamo inicijativu da se putem referenduma odluči o prijedlogu izgradnje igrališta za golf i urbanizaciji platoa Srđa, Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, isto tako predlaže da se putem referenduma odluči i o drugom za Dubrovnik i sve građane Dubrovnika bitnom, a spornom, projektu izgradnje podzemne hidroelektrane na Ombli.

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju, se, u skladu sa svojim načelima sadržanim u predloženoj programskoj deklaraciji buduće stranke, protivi planiranoj izgradnji podzemne hidroelektrane na Ombli kao visokorizičnom projektu kojim bi se ozbiljno ugrozio ili mogao ugroziti dragocjeni i najvažniji izvor pitke vode na području Grada Dubrovnika i čitava ekološka i prirodna ravnoteža u Rijeci dubrovačkoj.

Dužni smo prema našim precima, a još više prema našim potomcima sačuvati neprocjenljive vrijednosti prostora, prirode, izvorišta pitke vode i okoliša u Dubrovniku i Dubrovačkoj regiji, a to neće biti moguće ako u planiranoj izgradnji na platou Srđa izgubimo onu famoznu dubrovačku mjeru i sklad, ili ako u slučaju planirane izgradnje HE Ombla zaboravimo na stoljetno iskustvo o nestalnosti i nesigurnosti dragocjenih izvorišta pitke vode na kraškom terenu.

Dubrovačka Libertas stranka – u osnivanju
http://www.facebook.com/dubrovackalibertas.stranka
E-mail: info@dls-dubrovnik.com